גולד פטנטים ויעוץ פיננסי בע”מ (1992)
עריכה, רישום וניהול של פטנטים, סימני מסחר ומדגמים בארץ ובעולם
רח’ יוחנן הסנדלר 15, חיפה | טלפון: 04-8110007 | office@gold-patent.co.il | gold-patent.co.il

פטנטים בתחום ביטחון פנים

 

המאמר-כפי-שפורסם-במגזין-טכנולוגיות-ספטמבר-2010

המאמר כפי שהתפרסם – ספטמבר
2010

חוק הפטנטים בישראל (1967), בדומה למדינות אחרות בעולם, נועד לתמרץ יצירה בעזרת הגנה על המצאות של מוצרים ותהליכים טכנולוגיים. בעליו של פטנט בישראל זוכה להגנה חוקית כנגד ניצול או העתקה של המצאתו על ידי אחרים, בעוד שכלל הציבור זוכה לחשיפה לטכנולוגיות ומוצרים חדשניים.

דיני הפטנטים מאפשרים שמירה על איזון שבין הענקת זכויות בלעדיות לממציאים מחד, לבין אינטרסים שונים מאידך: אינטרסים משפטיים, חברתיים, כלכליים ובטחוניים. חשוב לתת את הדעת לגבי הסעיפים בחוק החלים על החברות והממציאים הישראלים הרושמים פטנטים על מיכשור וטכנולוגיות בתחום האבטחה, ובכלל זה טכנולוגיות בתחום ביטחון הפנים: אבטחת גבולות, גילוי מנהרות, ביטחון תעבורתי בים, באויר וביבשה וכיו"ב.

הגשת בקשות פטנט הנוגעות לביטחון המדינה

בשנת 1995 נכנס התיקון לגבי הגבלת פעולות רשם הפטנטים לשם הגנת המדינה, סודותיה הבטחוניים או הגרעיניים. מאחר במסגרת התיקון לגבי בקשות פטנט בעלות אופי בטחוני בישראל, רשאי שר הביטחון אם ראה צורך בכך:

  • להורות לרשם הפטנטים להימנע או לדחות את ביצוען של פעולות בעניין בקשות פטנט
  • לאסור מסירת ידיעות או להגביל פירסום של בקשות פטנט
  • להורות לרשם להעביר לאדם שהוסמך ע"י שר הביטחון העתק של בקשות פטנט

ההגבלות הנ"ל קיימות למשך פרק זמן של 4 חודשים, במהלכן יכול המבקש להגיש עירעור על החלטת שר הביטחון.

סעיף נוסף מגביל את הזכות של תושבי ואזרחי המדינה להגיש בקשות פטנט על המצאות בעלות ערך צבאי מחוץ לישראל (כדוגמת נשק או תחמושת). ההגבלה אינה תקפה אם קיבל המבקש אישור בכתב משר הביטחון להגיש את הבקשה מחוץ לישראל, או אם עברו 6 חודשים מיום הגשת הבקשה לרשם הפטנטים הישראלי ולא התקבל לגביה צו משר הביטחון.

ניצול המצאות לטובת המדינה

תיקון נוסף נוגע לזכות לנצל המצאה לטובת המדינה. משרדי ממשלה, מפעלים או מוסדות מדינה רשאים לנצל המצאה, אם ראה השר שהדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום אספקה או שירותים חיוניים. הזכות לניצול ניתנת גם לגבי המצאות שכבר ניתן עליהן פטנט, וכוללת גם את האפשרות למתן זיכיון לגורם חיצוני הפועל לפי חוזה עם המדינה ולצרכי המדינה בלבד.

במסגרת הזכות, יינתנו פיצויים או תגמולים לממציא על השימוש בהמצאתו. הפיצויים ייקבעו בהסכמה או ע"י ועדה בה יהיו חברים רשם הפטנטים ושופט בית המשפט העליון.

המשמעות המיידית לגבי ממציאים ישראלים בתחום ביטחון פנים

בקשות פטנט בתחום ביטחון פנים עשויות להיות קשורות לגילוי חומרים רדיואקטיביים, תהליכים מודיעיניים, אבטחת מידע וכיו"ב. במקרים כאלה, על אף שמדובר בהמצאות המיועדות לביטחון פנים, הקשר בין ההמצאה לתחום הביטחוני או הצבאי הוא בולט.

לפיכך, חובה על ממציאים ישראליים ועורכי פטנטים מטעמם להגיש בקשות פטנט בנושאים אלה בישראל, ולוודא שלא קיימת התנגדות מצד משרד הביטחון לגבי המשך תהליך הבקשה והרישום בעולם.

___________________

שם המאמר: פטנטים בתחום ביטחון פנים

הכותבת היא דפנה לוי , מתמחה במשרד לעריכת פטנטים בחיפה – גולד פטנטים בע"מ.

פורסם בטכנולוגיות ישראל ספטמבר 2010

איפה אנחנו?

הנחיות הגעה

מכיוון צפון, נהריה או הקריות

מרחק נסיעה של כ-4 דקות מלב המפרץ, וכ-9 דקות הליכה.
פונים שמאלה ברמזור אחרי קניון לב המפרץ לרח' האשלג, ממשיכים ישר ועוברים את הכיכר הראשונה, פונים ימינה ברחוב יעקוב מושלי, ונוסעים ישר עד הכיכר הראשונה, הרחוב החוצה הוא יוחנן הסנדלר , חונים בצד ימין לפני הכיכר.

מכיוון דרום או הצ'ק פוסט

מרחק נסיעה של כ-6 דקות מהצ'ק פוסט, כ-18 דקות הליכה מהצ'ק פוסט.
נוסעים ישר לכיוון צפון, הקריות או נהריה, עוברים את הצומת המרכזית שהיא ההצטלבות של דרך העמקים ושדרות ההסתדרות, ומיד אחרי כ-200 מ' מצומת זו פונים ימינה ברח' האשלג. ממשיכים ישר ועוברים את הכיכר הראשונה, פונים ימינה ברחוב יעקוב מושלי, ונוסעים ישר עד הכיכר הראשונה, הרחוב החוצה הוא יוחנן הסנדלר , חונים בצד ימין לפני הכיכר.

יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה 31251