גולד פטנטים ויעוץ פיננסי בע”מ (1992)
עריכה, רישום וניהול של פטנטים, סימני מסחר ומדגמים בארץ ובעולם
רח’ יוחנן הסנדלר 15, חיפה | טלפון: 04-8110007 | office@gold-patent.co.il | gold-patent.co.il

בבקשות פטנט – על איחורים משלמים ביוקר

בבקשות פטנט – על איחורים משלמים בקנסות. אין להמעיט בחשיבות העמידה בלוחות זמנים בתהליך בקשת הפטנט, ובמשמעויות המשפטיות והכלכליות של איחורים ועיכובים ביחס לתאריכי היעד. על אף עובדת היותו של התהליך מוכתב ע"י אמנות בינלאומיות, לוחות הזמנים וסכומי האגרות עשויים להשתנות בהתאם למדיניות רשויות הפטנטים במדינות השונות.

אי עמידה בלוחות הזמנים עלולה לגרור קנסות, ולעיתים אף ביטול האפשרות לקבלת פטנט על המצאה.

אמנת פאריס: אפשרות להגשת אותה בקשת פטנט במדינות שונות תוך 12 חודשים מתאריך הבכורה

תאריך הבכורה הינו התאריך בו הוגשה לראשונה בקשה לפטנט על המצאה מסוימת במדינה כלשהי בעולם. בקשת הפטנט נבחנת רק לאור פרסומים שקדמו לתאריך הבכורה, ומכאן חשיבותו של תאריך זה להליך קבלת הפטנט.

ע"פ אמנת פאריס, במידה והוגשה בקשה לפטנט על אותה המצאה ע"י אותו ממציא במספר מדינות, יהנו כל הבקשות מתאריך הבכורה המוקדם. לממציא האפשרות לבחור את המדינות בהן יבקש הגנה פטנטית על המצאתו, לדחות את ההחלטה ע"י הגשת בקשת PCT (בינלאומית), או לשלב בין שתי האפשרויות.

כל הבקשות יהנו מתאריך הבכורה המוקדם, ובלבד שהוגשו תוך 12 חודשים בדיוק מתאריך זה. אין איחורים ואין תרוצים, וגם כסף לא יעזור כאן.

המשמעות של איחור בהגשה ע"פ אמנת פאריס:

  • במקרה הרע – איבוד תאריך הבכורה ואפשרות להגיש את הבקשה מחדש עם תאריך בכורה מאוחר יותר.
  • במקרה הגרוע – איבוד ההזדמנות לקבלת הפטנט.

האפשרות להגיש את בקשת הפטנט מחדש קיימת רק בתנאי שלא היו פירסומים של ההמצאה במהלך התקופה שבין תאריך הבכורה המוקדם לבין תאריך הבכורה החדש (פירסום של מתחרה או פירסום עצמי, בין אם כבקשת פטנט ובין אם בכנס, הרצאה, מכירה וכיו"ב).

אמנת ה-PCT: אפשרות להגשת בקשת פטנט "בינלאומית"

מקץ 12 החודשים של אמנת פאריס יכול הממציא להגיש בקשה "בינלאומית" ובכך לדחות ב-18 חודשים את ההוצאות הנלוות להגשה בכל מדינות היעד. כמו כן מאפשרת הבקשה בחינה מוקדמת של ההמצאה וקבלת דו"ח חיפוש ראשוני מרשות חיפוש מוסמכת. בקשה כזו מאפשרת לממציא עד 30 חודשים* מתאריך הבכורה לפני שיצטרך לבחור את המדינות בהן יבקש הגנה פטנטית**.

  • סכומי האגרות אותן יש לשלם לרשויות ה-PCT משתנים ביחס לפרמטרים רבים, ביניהם תוכן הבקשה, רשות החיפוש וכיו"ב. חובה לשלם את האגרות תוך 30 יום בדיוק ממועד הגשת בקשת ה-PCT.
  • איחור של עד 30 יום בתשלום האגרה יחייב את הממציא בתשלום קנס נוסף העומד על 50% מסכום אגרת החיפוש (דהיינו, מעל 1000$ קנס).
  • איחור נוסף בתשלום האגרות יגרור ביטול בקשת הפטנט הבינלאומית, ועימו אבדן תאריך הבכורה.
  • בקשת הפטנט הבינלאומית מתפרסמת תוך 4 חודשים מיום הגשתה. לפיכך, איחור בהגשת הבקשה במדינות היעד (מעבר ל-30 החודשים*) יביא לביטול ההזדמנות לקבלת פטנט על ההמצאה בהן – לצמיתות.

* למעט חריגים שלא יפורטו להלן

** מספר מדינות אינן חתומות על אמנת ה-PCT , כדוגמת ארגנטינה וטאיוואן

הגשה במדינות ותשובות לבחינות במדינות – לוחות זמנים, אגרות וקנסות

לכל מדינה חוקים, אגרות והליכים משלה. לדוגמא:

  • ניתן לבקש פטנט "אירופאי" דרך רשות הפטנטים האירופאית ה-EPO, אולם לאחר קבלתו ברשות המרכזית חובה לאשרו בכל מדינה בנפרד. האישור כולל לעיתים קרובות תרגום של הבקשה ותשלום אגרות במועדן לפי חוקי אותה מדינה.
  • במדינות כדוגמת סין או יפן יידרש הלקוח להמציא לרשות הפטנטים במדינה תרגום של בקשת הפטנט, שמשך הזמן להשגתו עשוי להגיע לכדי חודשיים.
  • בישראל, ניתנים ללקוח 3 חודשים למענה על בחינות מטעם הרשם. אגרת האיחור ("בקשה להארכת מועד") עומדת על 62 ש"ח לכל חודש איחור (עד 6 חודשים). לאחר מכן, מתבטלת בקשת הפטנט.
  • בארה"ב, אגרת האיחור היא מדורגת: 65$ לחודש האיחור הראשון, 245$ לחודש האיחור השני, ו-555$ לחודש האיחור השלישי. איחור החורג מ-3 חודשים יגרור את ביטול בקשת הפטנט.

במדינות מסויימות קיימים הליכים חריגים להצלת בקשות פטנט. איננו ממליצים להסתמך עליהם, שכן הם עולים כסף רב והתוצאה בהם אינה מובטחת.

לפיכך משרד עורכי הפטנטים שלנו ממליץ ללקוחותינו להגיב בעירנות לתזכורות, בקשות תשלום, אישורי התחלת עבודה וכיו"ב – זאת על מנת לעמוד בלוחות הזמנים כפי שהם מוכתבים ע"י הרשויות השונות ולחסוך בהוצאות.

איפה אנחנו?

הנחיות הגעה

מכיוון צפון, נהריה או הקריות

מרחק נסיעה של כ-4 דקות מלב המפרץ, וכ-9 דקות הליכה.
פונים שמאלה ברמזור אחרי קניון לב המפרץ לרח' האשלג, ממשיכים ישר ועוברים את הכיכר הראשונה, פונים ימינה ברחוב יעקוב מושלי, ונוסעים ישר עד הכיכר הראשונה, הרחוב החוצה הוא יוחנן הסנדלר , חונים בצד ימין לפני הכיכר.

מכיוון דרום או הצ'ק פוסט

מרחק נסיעה של כ-6 דקות מהצ'ק פוסט, כ-18 דקות הליכה מהצ'ק פוסט.
נוסעים ישר לכיוון צפון, הקריות או נהריה, עוברים את הצומת המרכזית שהיא ההצטלבות של דרך העמקים ושדרות ההסתדרות, ומיד אחרי כ-200 מ' מצומת זו פונים ימינה ברח' האשלג. ממשיכים ישר ועוברים את הכיכר הראשונה, פונים ימינה ברחוב יעקוב מושלי, ונוסעים ישר עד הכיכר הראשונה, הרחוב החוצה הוא יוחנן הסנדלר , חונים בצד ימין לפני הכיכר.

יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה 31251