גולד פטנטים ויעוץ פיננסי בע”מ (1992)
עריכה, רישום וניהול של פטנטים, סימני מסחר ומדגמים בארץ ובעולם
רח’ יוחנן הסנדלר 15, חיפה | טלפון: 04-8110007 | office@gold-patent.co.il | gold-patent.co.il

חיפוש או לא חיפוש – זאת השאלה!

למרות היתרונות של חיפוש ידע קודם, כפי שפורטו במאמר "אמצאות וידע קודם", יש שמבקשים לא לעשות חיפוש מקדים, ו/או לא לדעת על פרסומים רלוונטיים, לפני הגשת בקשה לפטנט. הסיבות השונות ולעיתים המשונות, וכן היתרונות והחסרונות של גישה זו, מתוארות במאמר הזה.

ראשית, נדגיש כי אין שום חובה חוקית לבצע חיפוש לפני הגשת בקשה לפטנט, אך ככלל, הסיכוי לקבל פטנט עולה ככל שנעשה חיפוש יותר יסודי ויותר מקיף לפני הגשת בקשת פטנטwiseMonkeys.

1. כסף

נניח שלבעל האמצאה יש כרגע תקציב מאד זעום אך הוא צופה להיות במצב כספי הרבה יותר טוב בעוד כשנה. במצב כזה ייתכן שאין לו כעת מספיק כסף כדי לשלם גם לחיפוש וגם להגשת בקשה לפטנט, ועדיף להגיש בקשה לפטנט כעת מאשר לבצע חיפוש כעת.  אמנם אפשר לבצע קודם חיפוש ולאחר תקופה ממושכת להגיש את הבקשה כשיש מספיק כסף להגשה, אלא שבתוך התקופה הזו מישהו אחר עלול לפרסם את האמצאה או להגיש בקשה לפטנט, ובכך להרוס את האפשרות לקבל פטנט.

2. זמן

בדרך כלל תהליך ביצוע חיפוש אורך כשבוע עד שבועיים, בועד שבעלי האמצאה חייבים להגיש בקשה מיידית.  למשל, פעם אחת בעלת אמצאה פנתה אלינו לראשונה שבוע לפני שהתכוונה להציג את האמצאה ביריד בינלאומי חשוב, וביקשה שנכין מיידית בקשה לפטנט ונגיש אותה תוך שלושה ימים.  במקרה אחר, ממציא פנה אלינו זמן קצר לאחר שסיפר לעמית על האמצאה, ומייד לאחר מכן חשש שעמיתו יגיש בקשה לפטנט ובכך יגנוב את פירות אמצאתו.

3. ריבוי אמצאות

לעיתים פונים אלינו ממציאים ומתארים את אמצאתם, ונראה לנו שלכאורה יש אמצאות מרובות ולא אמצאה אחת, ולכל אמצאה כזו נדרש חיפוש עצמאי.  במקרים כאלה החיפושים עלולים לקחת ביחד זמן וכסף רב.  ייתכן שכאשר בקשת הפטנט תיבחן לאחר הגשתה, הרשות הבוחנת (בדרך כלל המוסד אליו הוגשה הבקשה) תתרשם שמדובר בפחות אמצאות, במיוחד אם האמצאות מתוארת בבקשת הפטנט באופן הנותן רושם שלכל האמצאות יש מכנה משותף דומיננטי.  כמו כן, ככל שרב מספר האמצאות, עולה הסיכוי לקבל פטנט (על אחת האמצאות).  במצבים כאלה ייתכן שעדיף להתחיל את החיפוש הראשון לאחר הגשת בקשה לפטנט.

4. התמצאות בתחום המקצועי של האמצאה

לעיתים פונים אלינו בעלי מקצוע מומחים, למשל פרופסורים, שעובדים בתחום שנים רבות, ונמצאים בקדמת ההתפתחות הטכנולוגית.  לעיתים קרובות הם בטוחים שאין ידע קודם שהוא רלוונטי, שאם לא כן הם היו מודעים לו, ולכן מניחים שאין טעם לבצע חיפוש לפני ההגשה.  למרות מומחיותם, אנו מוצאים שהממציאים טועים בהנחה זו פעמים רבות.

במקרים אחרים, הממציאים הוגים אמצאה נוספת שהיא בעצם פרי פיתוח של אמצאה קודמת שלהם שכבר נעשה עליה חיפוש.  במצב כזה הממציא כבר מכיר במידה מסוימת את פרסומי הידע הקודם הרלוונטיים בתחום האמצאה הנוכחית, גם ללא ביצוע חיפוש נוסף.  צריך לזכור שאם עבר זמן רב מאז עריכת החיפוש לאמצאה הקודמת ועד להגשת בקשה לאמצאה החדשה, ייתכן שישנם פרסומים רלוונטיים נוספים מאז החיפוש הקודם, שיהרסו את הסיכוי לקבל פטנט על האמצאה החדשה.

5. הסתרת ידע קודם

לעתים ממציאים או בעלי אמצאה יודעים על פרסום שמתאר דבר דומה לאמצאתם, אך מקווים שהפרסום לא יתגלה בחיפושים שנעשים במהלך בחינת בקשת הפטנט, או על ידי מתחרים.  תרחיש דומה עשוי לקרות כאשר הממציא או בעל האמצאה עצמו מפרסם את האמצאה לפני הגשת הבקשה, למשל בתערוכה מקומית, על פוסטר בכנס מקצועי וכו'.  עקרונית, חיפושים על ידי הרשויות הבוחנות פטנטים מתמקדים בבדיקת פטנטים ובקשות פטנט, ולכן אם האמצאה או דבר דומה לאמצאה פורסמו לא כפטנטים או בקשות לפטנט, אכן יש סיכוי סביר שאכן לא יתגלה לעולם הפרסום המפריע.

הסתרת ידע קודם על ידי בעל האמצאה או עורך הפטנטים מטעמו היא עברה על החוק במדינות רבות.  מחובת מבקש הפטנט להודיע על פרסומים רלוונטיים שידועים לו, עד לקבלת פטנט.  העונש על אי גילוי נאות עלול להגיע לכדי ביטול הפטנט.

6. בדיקת due diligence

נניח שבעל אמצאה מתכוון למכור את בקשת הפטנט שלו או לחפש משקיעים זמן קצר לאחר הגשת בקשת הפטנט. לעיתים מי שמעוניין לרכוש או להשקיע יעדיף לעשות חיפוש משלו או תחת פיקוחו, מאשר לבדוק תוצאות של חיפוש שנעשה שלא בשליטתו לפני הגשת הבקשה לפטנט.

לכאורה ביצוע חיפוש מייד לפני הגשת בקשה (בהזמנת בעל האמצאה), וביצוע חיפוש נוסף זמן קצר לאחר הגשת הבקשה (בהזמנת הבודק due diligence), הינו בזבוז כסף.  עם זאת, כדאי לקחת בחשבון שכדי שתוצאות החיפוש בתהליך בדיקת due diligence תהיינה כמה שיותר טובות, כך שתהיה החלטה לרכוש או להשקיע, וכן כך שתנאי הרכישה / השקעה יהיו טובים, צריך לכתוב את בקשת הפטנט באופן כזה שיהיה כמה שיותר ברור שהידע הקודם אינו רלוונטי לאמצאה, ואי אפשר לעשות כתיבה באיכות כזאת כאשר הידע הקודם לא ידוע (לא נעשה חיפוש לפני הגשת הבקשה לפטנט).

7. אמצאה לא מפותחת

אין צורך להשלים פיתוח אמצאה לפני הגשת בקשת פטנט שמתאר את האמצאה.  ייתכן שכתוצאה מפיתוח לאחר הגשת הבקשה, האמצאה תשתנה במידה כזו שתוצאות חיפוש ידע קודם לפני הגשת הבקשה כבר לא תהיינה רלוונטיות, וייתכן שיהיה צורך לבטל או לזנוח את הבקשה, וכן לבצע חיפוש נוסף לפני הגשת בקשה חדשה המכוונת לאמצאה בצורתה החדשה.

8. חיפוש בשנה ראשונה

לאחרונה יש התפתחות נהדרת ומאד מועילה בתהליך קבלת פטנטים. יש מספר רשויות שמציעות בדיקת ידע קודם בתוך פחות משנה מזמן הגשת הבקשה לרשות.  רשויות הפטנטים באיטליה, אנגליה וישראל מציעים אופציה זו על ידי תוספת תשלום לאגרה המשולמת בהגשת הבקשה לאותה רשות.

בדיקה זו בעלת יתרון, מכיוון שהיא מתבצעת על ידי אותו הגוף שאמור לאשר את הבקשה לפטנט, ולכן היא מייחסת לתוצאות החיפוש חשיבות מלאה, בעוד שהרשות תתעלם בדרך כלל מתוצאות חיפוש שנעשה על ידי גוף חיצוני לפני הגשת הבקשה. במידה ותוצאות החיפוש אינן טובות, ניתן לבטל את הבקשה ולהגיש בקשה חדשה שמגדירה את האמצאה באופן המבדיל את האמצאה מהידע הקודם שנמצא.  מותר להגיש עוד בקשות פטנט ברשויות נוספות, על אותה אמצאה, בתוך שנה מאז הגשת הבקשה הראשונה.  לכן, במידה ותוצאות החיפוש הינן טובות, יש זמן להחליט להגיש בקשות נוספות וכן להמשיך עם הבקשה באותה מדינה בה נעשתה הבדיקה.

אנו ממליצים לערוך בדיקה זו כאשר הממציא מכיר את תחום אמצאתו היטב, כך שניתן לקחת סיכון קטן באי-ביצוע חיפוש לפני ההגשה, וכן כאשר הוא יכול לסייע לנו לכתוב את הבקשה כדי להוריד עלויות לכתיבת הבקשה.  במקרים אלה ניתן להוריד את העלויות לפני ההגשה ו"להשתמש" בחלק מהכספים שהיו מיועדים להגשה עבור החיפוש המהיר על ידי רשות פטנטים.

צריך לציין שאפשרות חיפוש זו קיימת בישראל רק מסוף שנת 2010, ולכן לא נצבר נסיון רב לגבי איכות החיפוש על ידי רשות זו.

9. הבקשה לפטנט או פטנט הם נכס אסטרטגי

פטנט, ואף בקשה לפטנט, הם לא רק כלי התקפי, למשל לצורך הרתעת העתקות של אמצאה על ידי מתחרים, אלא גם כלי שיווקי.  למשל, אפשר לסמן את המוצר patent pending (כלומר, המוצר מתואר בבקשת פטנט העומדת לפני קבלה), כדי שציבור הקונים יתרשם שהמוצר ייחודי וחדשני, ובכך תעלה היוקרה של המוצר.

לעיתים המוצר המשווק הינו בתחום מוצרים בו נדיר לתבוע על הפרת פטנט.  במקרים כאלה החשיבות השיווקית עשויה להיות הרבה יותר משמעותית מאשר החשיבות  ההרתעתית, כך שאין חשיבות רבה לקבל פטנט, אלא העיקר הוא שבקשת הפטנט תישאר בחיים זמן מקסימלי.

גם בקשה לפטנט בעלת כח הרתעתי כנגד מתחרים.  למרות שמתחרים יכולים לבחון בעצמם את הבקשה, וכתוצאה יכולים להעריך האם הבקשה תבשיל לפטנט (או לאו), רבים מהם נמנעים להכניס מוצר מתחרה לשוק עד שמתברר אם הבקשה התקבלה או נדחתה על ידי הרשות הבוחנת.  אפילו אם הם נכנסים לשוק עם מוצרם לאחר שהבקשה נדחתה, בעל בקשת הפטנט הוא כבר בעל יתרון משמעותי מהכנסת מוצרו לשוק ראשון.

10. שימוש בבקשת פטנט כפרסום מונע

לעיתים לא מעוניינים בפטנט אלא למנוע ממתחרים לקבל פטנט על האמצאה.  למשל, בעל אמצעים כספיים דלים, שמעריך שיקח זמן רב עד שאמצאתו תישא פירות, ומעריך שיהיה קשה למצוא משקיעים למוצרו, עשוי לשקול שלא יהיו בידו מספיק כספים כדי להשלים את התהליך לקבלת פטנט.  במקרה כזה הוא עשוי להגיש בקשת פטנט אשר תתפרסם כשנה וחצי לאחר הגשתו, ובכך יהווה ידע קודם אשר ימנע ממתחרה להגיש בקשת פטנט.

אמנם תאורתית מספיק לפרסם את האמצאה באמצעים שיווקיים רגילים כמו בפרוספקטים או בתערוכה כדי ליצור ידע קודם שמונע ממתחרה להגיש פטנט, אך הבוחנים של רשויות הפטנטים בדרך כלל משווים בין האמצאה בבקשה לבין פטנטים ובקשות פטנט בלבד.  לכן, קל יותר למנוע ממתחרים לקבל פטנט על ידי הגשת בקשת פטנט, מאשר פרסום האמצאה במדיה אחרים.

11. אגו

לבסוף, יש ממציאים שמעוניינים לטפח את האגו שלהם, אוספים פטנטים כתחביב, או רוצים להוסיף רושם לקורות החיים שלהם על ידי הגשת בקשות פטנט, למשל, ולא כל כך משנה להם מהו הערך של הפטנט שיתקבל, או לפעמים באם הבקשה תתקבל בכלל.

ככלל אנחנו מייעצים לממציאים כאלה כי יש תחביבים הרבה יותר זולים.

אסמכתאות

Patent it Yourself/David Pressman, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA, USA

איפה אנחנו?

הנחיות הגעה

מכיוון צפון, נהריה או הקריות

מרחק נסיעה של כ-4 דקות מלב המפרץ, וכ-9 דקות הליכה.
פונים שמאלה ברמזור אחרי קניון לב המפרץ לרח' האשלג, ממשיכים ישר ועוברים את הכיכר הראשונה, פונים ימינה ברחוב יעקוב מושלי, ונוסעים ישר עד הכיכר הראשונה, הרחוב החוצה הוא יוחנן הסנדלר , חונים בצד ימין לפני הכיכר.

מכיוון דרום או הצ'ק פוסט

מרחק נסיעה של כ-6 דקות מהצ'ק פוסט, כ-18 דקות הליכה מהצ'ק פוסט.
נוסעים ישר לכיוון צפון, הקריות או נהריה, עוברים את הצומת המרכזית שהיא ההצטלבות של דרך העמקים ושדרות ההסתדרות, ומיד אחרי כ-200 מ' מצומת זו פונים ימינה ברח' האשלג. ממשיכים ישר ועוברים את הכיכר הראשונה, פונים ימינה ברחוב יעקוב מושלי, ונוסעים ישר עד הכיכר הראשונה, הרחוב החוצה הוא יוחנן הסנדלר , חונים בצד ימין לפני הכיכר.

יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה 31251